Κεφάλαιο 1.1: Κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των πηγών δεδομένων

Για να κατανοήσετε τις αλληλεξαρτήσεις των πηγών δεδομένων από διαφορετικά υποσυστήματα κτιρίων (φωτισμός, HVAC, συσκευές / συσκευές, ασφάλεια, ...)
Views
823 Total Views
1 Members Views
822 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with