Κεφάλαιο 1.1: Κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των πηγών δεδομένων

Για να κατανοήσετε τις αλληλεξαρτήσεις των πηγών δεδομένων από διαφορετικά υποσυστήματα κτιρίων (φωτισμός, HVAC, συσκευές / συσκευές, ασφάλεια, ...)
Προβολές
793 Total Views
1 Members Views
792 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this document by email.

Ενσωμάτωση στον δικό σας ιστότοπο.
Επιλέξτε σελίδα για να ξεκινήσει με