Κεφάλαιο 1.3: Επίδειξη μέσω υφιστάμενων πλατφορμών

Να κατανοήσετε τις αλληλεξαρτήσεις των υποσυστημάτων λειτουργίας κτιρίων μέσω των πραγματικών υπαρχόντων παραδειγμάτων.
Προβολές
688 Total Views
1 Members Views
687 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this document by email.

Ενσωμάτωση στον δικό σας ιστότοπο.
Επιλέξτε σελίδα για να ξεκινήσει με