Κεφάλαιο 3.1: Τελευταία τεχνολογία σε έξυπνα κτίρια

Να συσχετιστούν οι τελευταίες τάσεις με τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των έξυπνων κτιρίων.
Για να μάθετε για αντιπροσωπευτικά παραδείγματα έξυπνων κτιρίων υψηλής τεχνολογίας.
Προβολές
745 Total Views
1 Members Views
744 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this document by email.

Ενσωμάτωση στον δικό σας ιστότοπο.
Επιλέξτε σελίδα για να ξεκινήσει με