Κεφάλαιο 3.2: Τεχνικές σημασιολογικής δια-λειτουργικότητας και συλλογιστικής για την αντιμετώπιση της ετερογένειας των συσκευών και των δεδομένων

Θεωρίες λογικής, αφαιρετική εξαγωγή και δηλωτικές γλώσσες.

Το όραμα της σημασιολογίας σε έξυπνα κτίρια.

Αναθεώρηση των στοιχείων παρακολούθησης και ελέγχου.

Δημιουργία μοντελοποίησης «Πραγμάτων» κτιρίου, σημασιολογικός σχολιασμός, σημασιολογική αντιστοίχιση και σημασιολογικός συλλογισμός για αυτόματη διαμόρφωση .
Προβολές
772 Total Views
1 Members Views
771 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this document by email.

Ενσωμάτωση στον δικό σας ιστότοπο.
Επιλέξτε σελίδα για να ξεκινήσει με