Κεφάλαιο 3.3: Μελλοντικές Τάσεις

Για να πάρετε μια εικόνα για τις μελλοντικές τάσεις στην ανάπτυξη έξυπνων κτιρίων.
Να κατανοήσετε την ενσωμάτωση των έξυπνων κτιρίων του μέλλοντος στην ευρύτερη έννοια των έξυπνων πόλεων και των έξυπνων δικτύων.
Για να δείτε τις αναμενόμενες εξελίξεις λογισμικού και τις βελτιώσεις συντήρησης σχετικά με τα έξυπνα κτίρια.
Views
725 Total Views
0 Members Views
725 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with