Το παιχνίδι "The Eco Heroes"

Ακολουθήστε το σύνδεσμο πιο κάτω, όπου θα βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις του παιχνιδιού που ετοιμάσαμε ως ομάδα. Του δώσαμε το όνομα που βλέπετε στον τίτλο της σελίδας.

Ο φάκελος θα περιέχει και τις επόμενες εκδόσεις (είμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης του παιχνιδιού ώστε να έχουν τα παιδιά ολοκληρωμένο αυτό που σχεδίασε η ομάδα). 

Τα παιδιά που έχουν κατεβάσει το Stencyl στον υπολογιστή τους, μπορούν να κάνουν import το παιχνίδι και να συνεχίσουν την ανάπτυξη του ή να κάνουν αλλαγές ή να χρησιμοποιήσουν στοιχεία για άλλες δικές τους προσπάθειες.

https://www.dropbox.com/sh/kuntxklidjfper7/AABv4rhDhHR9AVzBiRuH2Bs0a?dl=0

Views
553 Total Views
1 Members Views
552 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this webpage by email.